คุณหญิงปัทมา  เลี้ยงต้อนรับ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) พร้อมคณะกรรมการ

               คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล  กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับ H.E. Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) พร้อมคณะกรรมการ OCA ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ โดยมี HRH Prince Faisel Al-Hussain แห่งจอร์แดน HRH Prince Abdul Hakim Bin Moosad Bin Saad แห่งซาอุดิอาระเบีย ตลอดจน พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ดร.ก้องศักด ยอดมณี โอกาสเดินทางมาร่วมประชุม OCA General Assembly ครั้งที่ 38 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม2562