"โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร"อีกหนึ่งโครงการจิตอาสา “คืนคุณแผ่นดิน”

                16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. โครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ร่วมกับ ตำรวจตระเวนชายแดน  จัด "โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร" ณ วัดศรีสุริยวงศ์  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมคณะเดินทางได้แก่  พันเอกหญิง นันทนา  ปัญญะบูรณ์  ที่ปรึกษาโครงการคืนคุณแผ่นดิน ,  นายธนากร  บุญทองเล็ก เลขาฝ่ายประสานงานสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และดูแลโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” , นางสาวนพวรรณ  ดุจศรีวัชร์  เลขาฯประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน , ตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน พร้อมคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพฯ พลโท มีชัย ห้องริ้ว  ให้การต้อนรับคณะ โดยมี พลตรี มาโนชญ์  รัตนเลขา  ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก เป็นผู้รับมอบยาในครั้งนี้

                โครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  เดินหน้าจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ มุ่งมั่นเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในครั้งนี้ได้เปิดอีกหนึ่งโครงการ คือ “"โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร" โดยเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชนผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนยา และเวชภัณฑ์ที่จะบรรเทาอาการได้ในเบื้องต้น หรือ First Aid  คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเป็นสื่อกลางประสานกับประชาชนในกรุงเทพฯหรือ ต่างจังหวัดที่มียาเหลือใช้ แต่ยังไม่หมดอายุ เพื่อนำมามอบให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารและนำส่งถึงประชาชนผู้ยากไร้ตามชายแดน ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเป็นส่วนร่วมโครงการนี้ได้

              พลตรี มาโนชญ์  รัตนเลขา  ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก  กล่าวว่า  “ในนามของกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนอำเภอสวนผึ้ง  ขอขอบคุณคณะของ “โครงการคืนคุณแผ่นดิน” ที่มอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในตามแนวชายแดนของอำเภอสวนผึ้ง  ซึ่งมีทั้งโรงเรียนตชด. รวมทั้งหน่วยทหารและหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ ตลอดจนโรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนทั้ง  7 แห่ง นอกจากนี้ยังมีราษฎรชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง  คิดว่าน่าจะได้โอกาสจากยาและเวชภัณฑ์ในส่วนนี้ไปแล้วด้วย  เพราะว่าอย่างไรแล้วเราต้องไปถึงชาวบ้านในแถบนั้นด้วย  โครงการดีดีอย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  และฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้ยินและรับทราบถึงโครงการดีดีอย่างนี้แล้ว  อยากบอกว่า ยาที่ยังไม่หมดอายุที่เหลือใช้แล้วจากพวกท่าน  สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนที่ขาดโอกาสการเข้าถึงหมอหรือโรงพยาบาล  ยาที่ท่านได้บริจาคมานี้นำส่งถึงมือผู้รับได้อย่างทั่วถึงแน่นอน  โดยนำส่งให้กับเรา หรือผ่านทาง “โครงการคืนคุณแผ่นดิน” หรือที่กองพลพัฒนาที่ 1 กองทัพภาคที่ 1 ก็ได้นะครับ  เราจะนำไปส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปครับ  หรือโทร  086-353-7563 พลตรีมาโนชญ์  รัตนเลขา  ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชากองทัพบก”

             ทางด้าน พันเอกหญิง นันทนา  ปัญญะบูรณ์  ที่ปรึกษาโครงการคืนคุณแผ่นดิน  ได้ให้รายละเอียดของโครงการนี้ว่า  “เป็นดำริของคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ที่รู้สึกเป็นห่วงและเห็นใจชาวบ้านผู้ที่อยู่ชายแดนไทย เมื่อเกิดการเจ็บไข้ หรือป่วย จะหายาได้จากที่ไหนที่จะใช้ได้ทันท่วงที  ทางเราจึงมีความเห็นเบื้องต้นว่า  อันดับแรกน่าจัดหายาจากประชาชนที่ยังมียาเหลืออยู่ แต่ยังไม่หมดอายุ เชิญชวนให้รวบรวมกันมาบริจาคโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ทั้งนี้ได้จัดหาทีมแพทย์ และเภสัชกรที่เกี่ยวกับเรื่องยาโดยเฉพาะมาช่วยในการคัดกรองยาที่ยังใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำไปมอบให้กับทางตำรวจตระเวนชายแดนส่งให้กับชาวบ้านอีกที  ทางคุณประสิทธิ์เอง ก็ยังได้มอบเงินเป็นทุนทรัพย์อีกส่วนหนึ่งเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้บรรลุเป้าหมายง่ายยิ่งขึ้น กิจกรรมการมอบยาในครั้งนี้ เรามาจัดที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ถือเป็นครั้งที่  2 ส่วนยาที่นำมามอบได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน สำลี  ยาลม ยาดม ยาหม่อง ยาแก้ไข้  แก้ปวด จัดเป็นประเภทยารักษาในเบื้องต้น”

ภายในพื้นที่การจัดกิจกรรมมอบยาที่วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ยังมีประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันนำอาหารอร่อย พร้อมอาหารท่านเล่น  น้ำดื่ม มาร่วมจัดซุ้มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงาน  ซึ่งตรงกับ พิธีถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่ พระธรรมวุฒาจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) ที่ปรึกษเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร ณ ศาลาอำนวยสุข

              นายอภิชาต  เลาหพิบูลย์กุล  อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โครงการคืนคุณแผ่นดิน  กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า  “ในนามของตัวแทนสมาคมการค้าธุรกิจและผลิตภัณฑ์แบบผสมผสาน อยากจะบอกว่า รู้สึกดีและประทับใจกับโครงการดีดีแบบนี้  ซึ่งวันนี้เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่นำยามาบริจาคให้กับท่านตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งท่านประธาน “โครงการคืนคุณแผ่นดิน” ของเรา โดยคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากคนทั่วไปที่ยังมียาเหลือใช้อยู่ตามบ้าน ที่ยังไม่หมดอายุ  แต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้  ซึ่งในพื้นที่ห่างไกลนั้นยังมีคนจำนวนมากที่ยังต้องการยาเพื่อการรักษาแต่เข้าไม่ถึงยาที่มีคุณภาพ  ดังนั้น ท่านประธานสมาคมฯของเรานี้จึงขอเป็นจิตอาสาและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้และผู้รับ  ซึ่งเป็นประโยชน์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นประโยชน์กับพื้นที่ห่างไกลกับผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงการแพทย์  ในส่วนนี้ เราได้มีกระบวนการคัดกรองต่าง ๆ โดยทีมแพทย์ที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือและแนะนำในตรงนี้อย่างใกล้ชิด”

              คุณวินัย  พรรณสุชล  ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน  เป็นอีกท่านหนึ่ง ที่ให้ความเห็นในโครงการนี้ว่า  “เราภูมิใจที่มีทีมแพทย์เภสัชกรแผนปัจจุบันในการคัดประเภทของยา รวมถึงการหมดอายุของยาก่อนที่จำนำส่งถึงมือผู้ใช้  สำหรับโครงการบริจาคยานี้  เป็นอีกหนึ่งในหลายโครงการที่ท่านประธาน คือคุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันอยู่นี้  ส่วนทีมแพทย์เภสัชกรในตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลแพทย์พระมงกุฎ ซึ่งได้ส่งทีมแพทย์และเภสัชกรมาช่วยดูแลในเรื่องการคัดแยกกรองประเภทของยา  ซึ่งจะทำให้ผู้ป่ายได้ใช้ยาอย่างถูกต้องและตรงกับโรคที่ต้องการ  อยากฝากถึงพี่น้องทั้งประเทศที่อยากร่วมโครงการนี้กับพวกเรา  สามารถส่งยาที่ยังไม่หมดอายุ มาได้ที่ มัณดาวีต์ กรุ๊ป  33/4  ถนนพระราม 9  แขวง/เขต ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 หรือโทร. 02-016-1999 , 02-184-2808 หรือสำหรับประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชั่น M – Help Me  หรือผ่านทางพี่ ๆ ตำรวจจราจรได้ทุกป้อม โดยบอกว่าร่วมบริจาคยากับโครงการคืนคุณแผ่นดิน กับมัณดาวีต์  ทางพี่ ๆ    ตำรวจจะทราบดีกับโครงการนี้

www.aboutinformant.com   kadsaraporn pnussuwankiri    095-5516345    aboutinformant@gmail.com