โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”

ณ  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ตำบลอ่านนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่                 27  เมษายน  2562 โครงการ  “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ณ  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ตำบลอ่านนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่  มอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์  500 ตัว และหมวกตราสัญลักษณ์  500 ใบ การสร้างฝายมีชีวิต พร้อมส่งมอบ  EM BALL  การเก็บขยะริมชายหาด  ผู้ร่วมกิจกรรม รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ , ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ , ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ , รองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง , นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน พี่น้องประชาชน และจิตอาสา โดยมี คุณประสิทธิ์   เจียวก๊ก  ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ              พันเอกชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน  รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่   กล่าวว่า  “ในฐานะเจ้าบ้านมี่ความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ คณะทำงานทุกท่านที่ทำกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” / และคณะสื่อมวลชน  กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่ทำกิจกรรมในวันนี้ ทำให้เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมและเกิดพลังจิตอาสา เป็นการทำสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ขอบคุณครับ                 คุณ วิชัย  อรุณสิริตระกุล  นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน  ได้กล่าวถึงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า  “ในนามสมาคมฯ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีท่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน”       วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความดี เพื่อแผ่นดินเป็นจิตอาสา โดยเริ่มต้นจากตัวเองในการทำความดี เพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่  ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อสร้างสำนึกรักบ้านเกิดโดยใช้ สโลแกน  “ตระหนักรู้ ตระหนักคิด จิตอาสา เพื่อการ  พัฒนาอย่างยังยืน”  เพื่อส่งมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และหมวกตราสัญลักษณ์  ให้ตัวแทนหน่วยงานราชการต่าง ๆ  และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ชุด  แยกเป็นเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 500  ตัว  และหมวกตราสัญลักษณ์ จำนวน 500 ใบ ตามใบอนุญาต คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  เลขที่อนุญาต นร.0101/3164   ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และเพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่ หาดอ่าวนาง / หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่ รักสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนจะร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.กระบี่ให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทั้งภาคราชการ เอกชน  สมาคมฯ ประชาชน และจิตอาสา จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “จิตอาสาทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ครับ              คุณประสิทธิ์   เจียวก๊ก  ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน  กล่าวว่า  “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดิน”  เพื่อ   ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันนี้  ผมขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษา  ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่ , ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ , ผู้กำกับการ  สถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ , รองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี , หัวหน้าส่วนราชการ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง , นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน พี่น้องประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมการทำความดีครั้งนี้ โดยทางเราจะมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์  500 ตัว และหมวกตราสัญลักษณ์  500 ใบ การสร้างฝายมีชีวิต พร้อมส่งมอบ  EM BALL  การเก็บขยะริมชายหาด  ทั้งนี้ ผมอยากจะเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง ที่จะเอาชนะปัญหาหลาย ๆ อย่าง ถ้าพวกเราร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ เพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต                ภายในกิจกรรมโครงการจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดิน ที่บริเวณอ่าวนาง จังหวัดกระบี่  จะมีประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง และต่างภูมิใจที่ได้ร่วมทำความดีในครั้งนี้ และดีใจที่ได้รับมอบเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์

                คุณประสิทธิ์  เจียวก๊ก  กล่าวว่า   “ฝากเชิญชวนชาวไทยทั้งประเทศร่วมทำความดีทั้งแผ่นดิน  ในความเป็นจริงทุกคนสามารถทำความดีได้หมดไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศ  ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เพราะการทำความดีนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ  แม้อยู่ในบ้านก็ทำได้ แค่เราไม่คิด ไม่ทำความชั่วก็ดีแล้ว แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำความดีให้ผู้อื่น และสังคมด้วย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินนี้ อย่างเช่น ตื่นนอนเช้าเพียงยิ้มให้กัน  หรือเจอเศษขยะเศษสิ่งของที่ตกเลอะบนพื้นถนน เราสามารถช่วยกันเก็บไปทิ้งในถังขยะที่ทาง  กทม.ได้จัดวางไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ หรือถ้าพบเจอคนลำบากเราก็เข้าไปช่วยเหลือตามกำลัง หรือพบคนทำผิดกฎหมายเราก็แจ้ง เพื่อไม่ให้  เกิดภัยอันตรายกับผู้อื่นต่อไป รวมถึงการไม่เผาป่า การไม่ทำลายธรรมชาติก็เป็นการร่วมกันทำความดีด้วยเช่นกัน  จึงอยากเชิญชวนในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นคน ไทยได้ร่วมทำความดีกันทั้ง   แผ่นดิน”

                “ในฐานะที่กระผมเป็นประธาน “โครงการจิตอาสาทำความดี  เพื่อแผ่นดิน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม ที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใกล้วันอันเป็นมหามงคลของชาวไทย จึงได้ไปขออนุญาตทำเสื้อ และหมวกแจกมอบให้แก่ประชาชน  10 จุด ทั่วประเทศ” คุณประสิทธิ์  กล่าวในตอนท้าย

www.aboutinformant.com     kadsaraporn Pnussuwankiri     095-5516345     aboutinformant@gmail.comพันเอกชัยพิพัฒน์    รันสูงเนิน             รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.กระบี่

คุณประสิทธิ์   เจียวก๊ก                          ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

คุณวิชัย   อรุณสิริตระกูล                        นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

นาวาเอกปรีชา  รัตนสำเนียง                   ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธินแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่

พันตํารวจเอกชวลิต   เพชรศรีเปีย            ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรอ่าวนาง ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่

คุณพินิจ   เอ่งฉ้วน                               รองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

พันโทชาญ   ยงโภช                            รองนายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

ตัวแทน อบต. อ่าวนาง

ตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.กระบี่

ตัวแทนผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว จ.กระบี่

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมภายในงานเพิ่มเติม http://aboutinformant.com/index.php/pr/csr/34-tam/csr/416-do-good-deeds