นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดเทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง จังหวัดพิจิตรพร้อม นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร อบต.ท่าหลวง นาย บุญชัย ชีพอารนัย ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส นาย สถาปัตย์ ส่งศรี ผู้อำนวยการสาขาและคณะผู้บริหารเทสโก้ โลตัส โดย นายบุญชัย ชีพอารนัย ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการไฮเปอร์มาร์เก็ต เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า การเปิดสาขาที่พิจิตร ในวันนี้นับว่า เป็นอีกก้าวหนึ่งของธุรกิจของเรา ทางเราเชื่อว่า จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรเช่นกันโดยเราเชื่อว่าการเปิดสาขาใหม่ที่พิจิตรในวันนี้จะเป็นฟันเฟื่องเล็ก ๆ ที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิจิตรในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม อย่างมีดุลยภาพ และส่งเสริมการมีรายได้ทั้งคนในจังหวัดพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ในวันนี้ทางเทสโก้ โลตัส สาขาท่าหลวง จังหวัดพิจิตรได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และตั้งใจเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จังหวัดพิจิตร จำนวนมูลค่า 100.000 บาท จำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร เป็นผู้มอบ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เทสโก้โลตัส ณ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาท่าหลวงอำเภอเมืองพิจิตร