คำชะโนด 2 !! วัดป่าคลองสิบเอ็ด

น่าจะไปได้สวย  ถ้ามีใครช่วย..เคลียร์ทาง เพื่อการสัญจรทางธรรม หรือจะเป็นพุทธพาณิชย์ไปเสียแล้ว????

            ด้วยความศรัทธา  ทำให้ประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ  เพื่อมากราบไหว้พญานาคราช  พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมา ณ วัดป่าคลองสิบเอ็ด หรือชาวบ้านเรียกว่า  คำชะโนด 2 โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลที่ไหน  อยู่ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ธัญบุรี คลอง 11 ปทุมธานี  จากเดิมเป็นวัดป่าสายปฏิบัติอันเงียบสงบ  แต่เมื่อความเจริญเข้ามาถึงด้วยสื่อโซเชี่ยลโหมกระหน่ำล่ำลือ ชื่อเสียงของความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมากราบไหว้แล้วสมหวังดั่งตั้งใจ  กลับกลายให้เกิดปัญหา  2 เส้นทาง ที่แบ่งกลางทางเข้าอย่างไม่ลงตัวย 

          

         วัดป่าคลองสิบเอ็ด  หรือชาวบ้านเรียก  “คำชะโนด  2”  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงกาสาม  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  แยกจากธัญบุรีคลอง 11  เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหนองเสือ  ตรงเข้าไปอีกประมาณ  15 กิโลเมตร  ด้วยความศรัทธาของประชาชนที่หลั่งไหลเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ  เพื่อมากราบไหว้พญานาคราช  พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมา  ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปไกลที่ไหนอยู่ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ เรานี่เอง  เป็นความเชื่อและศรัทธาที่ชาวบ้านต่างเคารพนับถือพ่อปู่และแม่ย่า  เมื่อมากราบไหว้แล้วจะได้รับความสำเร็จ  โดยเฉพาะในเรื่องโชคลาภ ยิ่งเมื่อใกล้วันสำคัญของทุกเดือน  ต้นเดือน และกลางเดือน  ประชาชนที่นับถือต่างทยอยเดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่น  ต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  จึงทำให้ถนนสาย ลำลูกกา – ธัญบุรี ต่างมีรถยนต์แล่นตรงมุ่งหน้าสู่  “วัดป่าคลองสิบเอ็ด

          

         คำชะโนด 2  หรือ วัดป่าคลองสิบเอ็ด  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่  ประชาชนต่างให้ความนับถือและศรัทธา  เมื่อได้มากราบไหว้แล้วยังได้จับจ่ายใช้สอยของฝากของดี  เมืองปทุมธานี  ที่ชาวบ้านต่างนำมาออกร้านสองริมข้างทาง 

        จากวัดป่าสายปฏิบัติที่มีความเงียบสงบ  ใช้เป็นสถานที่ให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาในการปฏิบัติธรรม  ปัจจุบัน  กลับเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลมากราบไหว้พญานาคราช  แต่กลับกลายเกิดมีปัญหาเพียงแค่ถนนเข้าวัดทั้งสองฝั่งปลายทางเดียวกัน  แต่ขาดเพียงประตูช่องทางเชื่อมสู่  “วัดป่าคลองสิบเอ็ด”  แค่นั้น

  

       ด้วยระยะทางจากปากซอยทางเข้าวัด  ประมาณ  1 กิโลเมตรเศษ  ที่ใช้เป็นเส้นการเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางในตัววัด  ต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเข้าถึง  แต่การบริหารจัดการที่ไม่ลงตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรพื้นที่สองข้างทางที่ไม่สามารถเชื่อมต่อให้เข้ากันได้เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ศรัทธาเข้ามาสักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  กลับมีแนวรั้วกั้นระหว่างสองข้างทางด้วยเหตุผลใด

       จากปากซอย ถนนฝั่งซ้าย  จัดเป็นหินคลุก  มีบริการรถกอล์ฟ  คอยรับ – ส่งผู้โดยสาร เข้า – ออก โดยเก็บค่าบริการ  ผู้ที่มาวัดต้องจอดรถไว้ที่ปากทางที่จัดสรรพื้นที่จอดรถไว้ให้  และเสียค่าบริการจอดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ต้องการจัดการให้เป็นระเบียบในการเดินรถที่ในช่วงการจราจรหนาแน่นที่ผ่านมา  และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็ก สตรี คนชรา และหญิงมีครรภ์โดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งต่างมีเจตนาที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและผู้เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญในวัดแห่งนี้ 

       ถนนฝั่งขวาที่เป็นดินแดง  เจ้าของพื้นที่เก่าแก่จัดสรรพื้นที่การเดินรถ  ให้ประชาชนขับรถตรงเข้ามาถึงที่หมายโดยสะดวกสบายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีความศรัทธาที่จะเข้ามากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าปทุมมา  และผู้ที่ต้องการเข้ามากราบไหว้พระประธานในอุโบสถกลางน้ำ  รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด  โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด  โดยมีเจตนาเพียงแค่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ รวมถึงเด็กสตรี  กลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในวัด  และต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชนในท้องที่  โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ได้เก็บค่าเช่าที่แก่แม่ค้าที่มาขายของแต่อย่างใดเช่นกัน

  

        ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกั้นแนวรั้ว 2 ข้างทาง  วิงวอนผู้เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลจัดการ เปิดทางเชื่อมแนวสองฝั่งถนนภายในวัดให้จัดสรรอย่างเป็นทางการ  โดยไม่ต้องให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญภายในวัดป่าคลองสิบเอ็ดแห่งนี้  ต้องเดินข้ามสิ่งกีดขวาง ตรงช่องทางที่พังลงของรั้วเพียง 1 ช่อง  เพื่อประโยชน์แก่ผู้เดินทางมากราบไหว้ทำบุญภายในวัด  โดยที่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันคือ  “วัดป่าคลองสิบเอ็ด

         การท่องเที่ยว ทางศาสนา  ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยชาวพุทธ  รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ให้ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น  UNSEEN  ของไทย  เชื่อว่าถ้าร่วมใจสามัคคีกันได้  จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี. เมื่อศาสนาเป็นเช่นนี้แล้วปิดทางสู่หนทางธรรมแล้วจะเกิดอะไร ขึ้นสาธุชนทุกท่านโปรดพิจารณา