ที่นี่...ชุมชนพรหมโลก วิถีชุมชนสีเขียวแห่งยอดเขาหลวง
                ชุมชนพรหมโลก ตั้งอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ก่อตั้งมาประมาณ 250 ปี ชื่อเดิมเรียกว่า “เหนือปากหราม” มาจากลักษณะที่ตั้งอยู่ในเขตที่สูง และในสมัยก่อนชาวบ้านนิยมกินหมาก จึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมปลูกพลูไว้สำหรับกินหมาก และในภาษาพื้นบ้านของภาคใต้จะเรียกคนที่กินหมากจนปากเป็นสีแดง เรียกว่า “ปากหราม” ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมความเป็นอยู่แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อชุมชนจาก “เหนือปากหราม” เป็น “พรหมโลก” ตามชิ่ของผู้ปกครองชุมชนในสมัยนั้น คือ “ขุนพรหมโลก” ชุมชนพรหมโลกเป็นชุมชนที่มีลมมรสุมพัดผ่านทั้ง 2 ด้าน ทำให้มีฝนตกเกือบตลอดปี และมีอากาศค่อนข้างเย็น มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน และลางสาด
                กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด พักผ่อนกับการเล่นน้ำตกพรหมโลก กิจกรรมทำขนมพื้นถิ่นปั่นจักรยานชมธรรมชาติรอบๆ หมู่บ้าน กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการกับผ้าบาติก ย้อนยุคเล่นน้ำตีโป่งกับทำกับบรรยากาศส่วนตัว กิจกรรม มัดย้อมมัดใจ จากสีธรรมชาติพื้นถิ่น ผ่อนคลายแช่เท้าในน้ำสมุนไพรร้อยลูกปัดมโนราห์
                วังปลาแงะ ลำธารที่ไหลมาจาน้ำตกพรหมโลก น้ำใสมองเห็นพื้นทรายและตัวปลา บรรยากาศร่มรื่น เด็กๆ ในชุมชนมาเล่นน้ำด้วยห่วงยาง อีกทั้งบริเวณนี้มีปลาหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ปลาแงะ อยู่ชุกชุม จึงเป็นที่มาของชื่อ “วังปลาแงะ”
         โฮมสเตย์บ้านพรหมโลก โฮมสเตย์ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก มีความพิเศษแตกต่างจากสถานที่พักอื่นโดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว มาพักอาศัยอยู่กับครอบครัว เรียนรู้การใช้วิถีชีวิต การทำมาหากินของคนในชุมชน การทำอาหาร ทำขนม เรียนรู้การทำผ้าบาติก เป็นแหล่งที่พักที่ติดกับน้ำตกที่มีแหล่งกำเนิดมาจากยอดเขาหลวง อากาศที่นี่เลยเย็นสบายบริสุทธิ์ ตื่นเช้ามารับรองสูดอากาศได้อย่างเต็มปอด
         น้ำตกพรหมโลก   น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม มีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน 4 ชั้น จากนั้นน้ำก็จะไหลผ่านหมู่ไม้นานาพรรณริมเชิงเขาสร้างความชุ่มฉ่ำแก่ภูมิประเทศในแถบนั้น แล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทย
         อุทยานแห่งชาติเขาหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้งสองด้าน ทำให้ภูมิอากาศชื้นและฝนตกชุก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากที่น่าสนใจอาศัยอยู่หลายชนิด ซึ่งในบริเวณตอนกลางของพื้นที่มียอดเขาหลวง ทิวทัศน์สุดตระการตาเป็นฉากหลังของชุมชน
       โรงเพาะเห็ด กลุ่มเพาะเห็นบ้านเขาปูน โรงเลี้ยงเห็ดที่มีการอบฆ่าเชื้อเห็ดด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำ ที่กลุ่มเพาะเห็ดบ้านปลายอวนคิดและประดิษฐ์ขึ้นมา
                การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว จากสนามบินนครศรีธรรมราช ถึงชุมชนพรหมโลก ใช้เวลาในการเดินทาง 21 นาที ระยะทาง 16.6 กม. ขับจากถนนหมายเลข 4103 ไปตำบลอินคีรี ใช้ถนนหมายเลข 3050 ไปทางถนนหมายเลข 4016 มุ่งไปตำบลพรหมโลก และที่หรือมาโดยรถสองแถว สายนครศรีธรรมราช-พรหมคีรี-ดอนคา อยู่บริเวณตรงถนนคนเดินในตัวเมือง ลงตรงสี่แยกตลาดนอกท่า ค่าโดยสาร 30-40 บาท/คน จากนั้นก็ติดต่อให้ทางโฮมสเตย์ส่งเจ้าหน้าที่ออกมารับ                             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก โทร. 087-273-3259 คุณสุดา ,โทร.081-081-9150 คุณสถาพร
                 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้รับประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพิปูน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง อำเภอลานสกา อำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี และอำเภอนบพิตำ เป็นป่าต้นน้ำ ลำธานที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 356,250 ไร่
                อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีสภาพป่า เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นมีสภาพป่าเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก ประกอบด้วยพรรณพืชมากมาย หลากหลายชนิด สัตว์ป่าชุกชุม รวมทั้งแมลงและจุลินทรีย์ ตลอดจนมีสถานที่น่ารื่นรมย์ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ น้ำตกกะโรม น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว น้ำตกรุงชิง น้ำตกท่าแพ น้ำตกเหนือฟ้า น้ำตกสวนอาย น้ำตกสวนขัน น้ำตกยอดเหลือง ถ้ำแก้วสรุกานต์ ยอดฝามี ยอดเขาพรหมโลก และยอดเขาหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มีความสูง 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงได้รับขนานนามว่า “หลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้ ขุนน้ำแห่งเมืองนคร หุบผามหาสดำ”
                หลังคาสีเขียวแห่งภาคใต้ คือ มียอดเขาหลวง ที่สูงที่สุดในภาคใต้ ขุนน้ำแห่งเมืองนคร คือ เป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช หุบผามหาสดำ คือ มีเฟินมหาสดำ ที่ขึ้นชุกชุมในพื้นที่
                พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 และสมเด็จประนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เสด็จประพาสน้ำตกพรหมโลก จารึกพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. และ ส.ก. ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้น 1 (หนานวังน้ำวน)
                พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกกะโรม พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 4 พระองค์ และสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
                พ.ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ได้เสด็จประพาสน้ำตก กะโรม ว.ป.ร. 2460 ไว้ที่หน้าผาน้ำตก ชั้น 7 (หนานดาดฟ้า)
                พ.ศ. 2517 แหล่งรวมประวัติศาสตร์อันเกิดจากความขัดแย้ง ด้านความคิด ด้านการปกครองระหว่างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.) กับฝ่ายรัฐบาล โดยใช้ป่ากรุงชิงเป็นยุทธภูมิ
                พ.ศ. 2546 สมเด็จพระพี่นางเธอฯ เสด็จประพาส น้ำตกกะโรมและน้ำตกพรหมโลก
          
        
              
                       
       การเดินทางทั้งไปและกลับโดยสายการบิน แอร์เอเซีย สีสันสวยงาม กลับกรุงเทพมหานคร
ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบินแอร์เอเซีย
www.aboutinformant.com    kadsarapron pnussuwankere    Tel. 095-5516345